komunikacja miejska
w Zgorzelcu

Od 1 stycznia 2023 roku Miejska Komunikacja w Zgorzelcu po nowemu. Linie autobusowe otrzymują nową numerację 3, 4 i 5 (zastąpią dotychczasowe linie nr 1, 2S i 3) oraz nowy rozkład jazdy. W mieście zostały utworzone nowe przystanki: Zgorzelec-Centrum przy ul. Dąbrowskiego ( przystanek przesiadkowy na inne linie komunikacji miejskiej), Lubańska- Dworzec miasto ( po obu stronach ulicy), przystanek Tuwima PKP zmienił nazwę na Tuwima Dworzec Miasto. Wszystkie linie są całotygodniowew weekendy kursują z mniejszą częstotliwością.

komunikacja

sprawdź szczegóły

Zgorzelec

linie autobusowe w Zgorzelcu
nowy rozkład

Zgorzelec/Görlitz

linia transgraniczna
Zgorzelec/ Görlitz
nowa linia

region

Z biletem ZVON możesz korzystać ze wszystkich pociągów i autobusów w regionie

linie autobusowe

miejskie linie autobusowe w Zgorzelcu

Kilkuminutowe korekty zostają wprowadzone w rozkładach jazdy linii miejskiej nr 3, 4 i 5. Na wniosek pasażerów, w tym aby ułatwić możliwość przesiadek, a także aby zaktualizować czasy przejazdów pomiędzy wybranymi przystankami od 13 marca 2023 roku, będą funkcjonować nowe rozkłady jazdy.

Na czym polegają najważniejsze zmiany?

Dzięki współpracy z Gminą Zgorzelec zostały dodane kursy do Jędrzychowic, ponadto dodano kurs z ul. Reymonta na ul. Orzeszkowej umożliwiający dojazd dzieci do szkoły, zwiększono liczbę kursów z przystanku ul. Łużycka/Górnicza.

Poniżej szczegółowy wykaz zmian obowiązujący od 13 marca br.:

Linia nr 3 w dni robocze:

 • kurs z ul. Bolesławieckiej/Fabrycznej w kierunku ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego z godz. 6:10 został przesunięty na godz. 6:11
 • dodany został kurs z Jędrzychowic w kierunku ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego o godz. 7:08
 • o godz. 9:08 dodano kurs z Jędrzychowic w kierunku ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego
 • kursy z godzin 6:11, 8:12, 10:15, 11:12 oraz 12:15 zostały przesunięte na godz. 6:10, 8:11, 10:14, 11:11 oraz 12:14.
 • o godzinach 15:07 i 16:09 dodano dodatkowy kursy z Jędrzychowic w kierunku ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego
 • kursy z ul. Orzeszkowej- szkoła w kierunku Bolesławiecka – Fabryczna o godz. 6:30, 8:35, 14:35 oraz 15:35 zostały wydłużone do Jędrzychowic

Linia nr 3 w soboty, niedziele i święta:

 • o godz. 11:08 dodano kurs z Jędrzychowic w kierunku ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego
 • kursy z godz. 9:04, 12:14 oraz 14:14 z ul. Lubańskiej 32 w kierunku ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego zostały przesunięte na godz. 9:05, 12:15 oraz 14:15
 • kurs z ul. Bolesławieckiej – Fabrycznej w kierunku ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego został przesunięty z godz. 13:12 na godz. 13:11
 • kursy z ul. Orzeszkowej – Szkoła o godz. 10:35 oraz 14:33 zostały wydłużone do Jędrzychowic
 • w relacji ul. Orzeszkowej – Szkoła –  ul. Bolesławiecka – Fabryczna dodano kurs z przystanku ul. Łużycka – Górnicza o godz. 12:36, który dojeżdża do przystanku  ul. Bolesławiecka – Fabryczna oraz o godz. 14:36, który dojeżdża do Jędrzychowic

Linia nr 4 w dni robocze

 • czas przejazdu kursu o godz. 6:06 z ul. Reymonta – Tylice w kierunku ul. Krańcowej – Armii Krajowej został wydłużony o 1 minutę.
 • kurs z godz. 9:06 został przesunięty na godz. 9:13 oraz dodano przystanki na ul. Orzeszkowej
 • z ul. Krańcowej – Armii Krajowej w kierunku ul. Reymonta – Tylice kursy z godz. 8:43, 9:43, 10:43, 11:43 odjeżdżają 2 minuty później.
 • kurs z godz. 13:37 omija przystanki na ul. Orzeszkowej – Chełmońskiego, ul. Orzeszkowej – szkoła, ul. Orzeszkowej – Łużycka oraz ul. Łużycka – Górnicza.

Linia nr 4  w soboty, niedziele i święta

 • czas przejazdów kursów w kierunku ul. Orzeszkowej – szkoła na Słowiańska -Cmentarz został skrócony o 1 minutę.
 • czas przejazdu kursów w kierunku Słowiańska – Cmentarz Reymonta – Tylice został wydłużony o 1 minutę natomiast z godz. 11:40 został skrócony o 1 minutę.

Linia nr 5 w dni robocze

 • został dodany kurs o godz. 13:11 z ul. Bolesławieckiej – Fabrycznej.
 • czas przejazdu kursów z godz. 18:00 oraz 20:00 wydłużył się  o 1 minutę.

Linia nr 5 w soboty, niedzielę i święta

 • czas przejazdu kursów z godz. 6:24, 7:03, 8:00 oraz 16:00 skrócił się o 1 minutę.
 • czas przejazdu kursów z godz. 15:31, 17:03, 18:00 oraz 19:03 został przedłużony o 1 minutę.

W związku z koniecznością uwzględnienia przepisów odnoszących się do czasu pracy kierowców nie wszystkie uwagi mogły zostać zawarte w rozkładzie jazdy.

Nowe rozkłady jazdy na przystanka zastąpią obecne 13 marca 2023r.

3

Linia nr 3

E. Orzeszkowej - ul. Bolesławiecka oraz ul. Bolesławiecka - E. Orzeszkowej
kursuje na trasie:
ul. Bolesławiecka - ul. Lubańska - ul. Kościuszki - ul. Broniewskiego - ul. Poniatowskiego - ul. Traugutta - ul. Tuwima - ul. Armii Krajowej - ul. E.Plater - ul. Warszawska - ul. Łużycka - ul. E.Orzeszkowej
oraz
ul. E.Orzeszkowej - ul. Łużycka - ul. Warszawska - Zgorzelec Centrum (ul. Dąbrowskiego - nowy przystanek) - ul. Armii Krajowej - ul. Tuwima - ul. Traugutta - ul. Poniatowskiego - ul. Kościuszki - ul. Lubańska - ul. Bolesławiecka

rozkład od 13.03.2023

4

Linia nr 4

ul. Krańcowa - ul. Reymonta oraz ul. Reymonta - ul. Krańcowa
kursuje na trasie:
ul. Krańcowa - ul. Lubańska - ul. Kościuszki - ul. Broniewskiego - ul. Poniatowskiego - ul. Langiewicza - ul. E. Plater - ul. Warszawska - ul. Łużycka - ul. Orzeszkowej (część kursów) - ul. Reymonta
oraz
ul. Reymonta - ul. Orzeszkowej (część kursów) - ul. Łużycka - ul. Warszawska - Zgorzelec Centrum (ul. Dąbrowskiego - nowy przystanek) - ul. Langiewicza - ul. Poniatowskiego - ul. Broniewskiego - ul. Kościuszki - ul. Lubańska - ul. Krańcowa

rozkład od 13.03.2023

5

Linia nr 5

ul. Bolesławiecka - ul. Reymonta (pętla)
kursuje na trasie:
ul. Bolesławiecka - ul. Lubańska - ul. Kościuszki - ul. Broniewskiego - ul. Poniatowskiego - ul. Traugutta - ul. Tuwima - ul. Armii Krajowej - ul. E. Plater - ul. Warszawska - ul. Łużycka - ul. Reymonta
powrót po tej samej trasie
na ul. Bolesławiecką, z dodatkowym uwzględnieniem przystanku Zgorzelec Centrum (ul. Dąbrowskiego)

rozkład od 13.03.2023
ROZKŁAD od 13.03.2023

taryfy opłat

bilet

normalny
3,5 zł - jednorazowy
 •  

bilet

ulgowy
2 zł - jednorazowy
 •  
ulgowy

bilet

miesięczny
100
 •  
Komunikacja miejska
Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych oraz jednorazowych biletów ulgowych
 1. osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie urzędowego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
 3. uczniowie szkół krajowych i zagranicznych, nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia, na podstawie legitymacji szkolnej określającej tożsamość i wiek
  osoby,
 4. studenci szkół wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 5. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji – na podstawie orzeczenia lub wypisu z orzeczenia wydanego przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy, lekarza orzecznika, komisję lekarską ds. inwalidztwa, zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności okazywanego wraz z dokumentem tożsamości,
 6. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym na podstawie ważnej legitymacji lub innego dokumentu;
 7. opiekunowie osób, o których mowa w pkt 5) i 6) wskazani przez te osoby;
 8. ociemniali i ich przewodnicy;
 9. członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, na podstawie legitymacji członkowskiej,
 10. osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej, na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej, wydanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 11. weterani i weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
 12. zasłużeni honorowi dawcy krwi I i II stopnia oraz Honorowi Dawcy Krwi Zasłużeni dla Zdrowia Narodu, na podstawie legitymacji wydanej przez PCK lub Ministerstwo Zdrowia.
 1. emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim do ukończenia 70 roku życia – na podstawie: legitymacji emeryta lub ważnej legitymacji rencisty, legitymacji wydanej przez zespół d.s orzekania o niepełnosprawności, dokumentu tożsamości okazywanego wraz z dowodem należnej emerytury lub renty,
 2. kombatanci,
 3. zasłużeni honorowi dawcy krwi III stopnia na podstawie legitymacji wydanej przez PCK lub Ministerstwo Zdrowia.

Obszar taryfowy biletów Europa-Miasta

mapa

jeden bilet Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz

Więcej możliwości …

W związku z uruchomieniem linii transgranicznej, na terenie Zgorzelca oraz Görlitz zacznie funkcjonować bilet Europa- Miasta. Zakres obowiązywania biletu Europa-Miasta obejmuje obszar taryfowy komunikacji miejskiej w Görlitz zgodnie z postanowieniami taryfowymi ZVON, całą linię transgraniczną A, pociągi przewoźnika kolejowego Die Länderbahn GmbH DLB pomiędzy stacjami Görlitz i Zgorzelec oraz linie 3, 4 i 5 realizowane w ramach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Zgorzelec.

 

Transgraniczna linia Zgorzelec/ Görlitz – Bilet Europa- Miasta

A

Linia nr A

Od 2 stycznia 2023 r. uruchomione zostanie nowe połączenie transgraniczne między Zgorzelcem i Gӧrlitz. Będzie ono realizowane przez gölitzką linię autobusową A, której trasa zostanie wydłużona na teren Zgorzelca. Po stronie polskiej linia będzie obsługiwać następujące przystanki: Partyzantów – Dom Kultury, Zgorzelec Centrum (ul. Dąbrowskiego), Sienkiewicza – Poczta oraz Piłsudskiego Granica.

ROZKŁAD

BILET EUROPA-MIASTA

 1. Sprzedaż w autobusach linii A tylko w EUR (płatność gotówką lub kartą)
 2. Wprowadzenie w późniejszym terminie
   

Bilety jednorazowe- czasowy

(60-minutowy)
 • bilet normalny
 • 7,20 PLN 1 / 1,80 €
 • bilet ulgowy
 • 5,20 PLN 1 / 1,30 €

Bilety całodzienny

 • bilet normalny
 • 17,20 PLN 2 / 4,30 €

Bilety całodzienny

 • bilet normalny
 • 34,00 PLN 2 / 8,50 €

Bilety miesięczny

 • bilet normalny
 • 184,00 PLN 2 / 46,00 €
 • bilet ulgowy
 • 136,00 PLN 2 / 34,00 €

jeden bilet w Polsce, Czechach i Niemczech

ZVON Euro-Nysa-Ticket

ZV

ZVON

Bilet Euro-Nysa–Ticket jest honorowany na obszarze związku komunikacyjnego ZVON w Polsce, Czechach i Niemczech. Uprawnia on do przejazdów komunikacją miejską na terenie Zgorzelca, Görlitz, a także do podróży autobusami przewoźników regionalnych i komunikacji miejskich w Bautzen, Bischofswerdzie, Bolesławcu, Czeskiej Lipie, Hoyerswerdzie, Jabloncu na Nisou, Jeleniej Górze, Libercu, Löbau, Weiβwasser i Zittau.

Szczegółowa taryfa opłat zawierająca ceny biletów, wykaz osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz obszar obowiązywania Biletu Euro-Nysa–Ticket

Opłaty za przejazd – bilety Euro-Nysa Ticket:

 • Bilet całodzienny pojedynczy 40,00 zł
 • Bilet całodzienny dla małych grup (do 5 osób) 100,00 zł
 • Bilet na psa lub rower 10,00 zł

komunikacja

partnerzy

© 2022 All Rights Reserved.

Skip to content